Krzysztof Dębek
Kierownik ds. Handlu i Rozwoju
T
(22) 755 03 11
M
501 392 560
E
Krzysztof Dębek
Henryk Kryszkiewicz
Kierownik Sprzedaży B2B
M
502 209 446
E
Henryk Kryszkiewicz
Jan Kijowski
Koordynator ds. Sprzedaży Produktów Selko
M
504 262 934
E
Jan Kijowski
Jolanta Grudnik
Specjalista ds. Handlu i Eksportu
T
(22) 755 03 18
M
504 262 814
E
Jolanta Grudnik
Joanna Chmiel
Koordynator ds. Handlu i Eksportu
T
(22) 755 03 18
M
501 206 723
E
Joanna Chmiel