Jak minimalizować skutki wysokich temperatur?

2 sierpień 2019

Dobrana para na upały!

Lato i wysokie temperatury doskwierają nie tylko ludziom, ale również zwierzętom. Upał może nieść ze sobą katastrofalne skutki dla dobrostanu i zdrowia w stadach bydła. Efekty stresu cieplnego to przede wszystkim spadek produkcyjności i pogorszenie rozrodu, a w konsekwencji pogorszenie się wyników ekonomicznych hodowli. Stara zasada głosi, ze lepiej (i taniej!) zapobiegać niż leczyć.

Trouw Nutrition wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Hodowców bydła oferując rozwiązania żywieniowe doskonale dopasowane do stosowania w upalne dni.

Selko TMR i Lidermix Bufor minimalizują negatywne skutki wysokich temperatur.

Selko TMR działa już na etapie przygotowania i skarmiania dawki pokarmowej zabezpieczając TMR przed zagrzewaniem, rozwojem pleśni i bakterii Gram dodatnich, takich jak Clostridium, oraz poprawiając smak TMR. W efekcie zapobiegamy spadkom pobrania dawki pokarmowej oraz produkcji mleka.

Cała gama produktów Lidermix Bufor pobieranych z dawką pokarmową stabilizuje pH żwacza, ograniczając ryzyko kwasicy (w tym metabolicznej), poprawiając żerność i optymalizując strawność pasz włóknistych dawki.

Łączne stosowanie Selko TMR i Lidermixów Bufor to podwójna korzyść dla Twoich krów i bydła opasanego.

Nie daj się zaskoczyć kolejnej fali upałów i zabezpiecz swoje zwierzęta (oraz wyniki!) już dzisiaj.