Sprayfo OsmoFit z tytułem Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020!

2 listopad 2020

Sprayfo OsmoFit "Innowacyjnym Produktem Rolniczym 2020".

Z wielką przyjemnością przyjęliśmy informację o wyróżnieniu Sprayfo OsmoFit przez kapitułę konkursową plebiscytu zorganizowanego przez portal farmer.pl i bezpluga.pl oraz wydawcę miesięcznika "Farmer". 

Jak pisze organizator nagrodzone zostały innowacyjne produkty rolnicze, które przyczyniły się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz osób zarządzających gospodarstwami rolnymi.

Kapituła konkursowa przyznała Sprayfo OsmoFit tytuł "Innowacyjny Produkt Rolniczy 2020" w kategorii Pasze i dodatki paszowe. 

Jest nam niezmiernie i miło, bardzo dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie!

Sprayfo OsmoFit to rozpuszczalny w wodzie, dietetyczny produkt, który nawadnia cielęta, dostarczając niezbędnych soli i cukrów w odpowiednich ilościach i proporcji. 

Zapytaj doradcę Trouw Nutrition gdzie kupić Sprayfo OsmoFit.