Firma Trouw Nutrition Polska oferuje szeroką gamę produktów przeznaczoną dla wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno premiksy farmerskie, koncentraty, jak i specjalistyczne dodatki paszowe.

Premiksy farmerskie służące do przygotowania paszy na fermie lub w gospodarstwie sprzedawane są pod marką LIDERMIX, POLFAMIX I MAXCARE

Koncentraty białkowe, wymagające tylko uzupełnienia odpowiednią ilością śruty zbożowej, sprzedawane są pod marką HENDRIX w trzech liniach produktowych: SUPREMUS, VITAREX,  BONO

MILKIWEAN – pod tą marką sprzedawane są prestartery dla prosiąt produkowane na bazie specjalnie selekcjonowanych, wysoko przyswajalnych surowców paszowych , które spełniają wysokie wymogi kontroli jakości. Użyte w prestarterach surowce bazują na produktach pochodzenia mlecznego oraz na  łatwo przyswajalnych dla prosiąt produktach  paszowych.

HAPPY BABY to kolejna marka pod jaka sprzedawane są prestartery dla prosiąt oraz wysokobiałkowe koncentraty służące do przygotowania wysokiej jakości paszy dla  tej grupy zwierząt.

Szeroka oferta wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych dla cieląt sprzedawana jest pod marką SPRAYFO.

Marka  FARM-O-SAN  to marka, pod jaką sprzedawane są specjalistyczne mieszanki dietetyczne przeznaczone dla bydła i trzody chlewnej.

Selko to marka technicznych dodatków paszowych stosowanych w codziennej praktyce produkcyjnej. Należą do niej, m.in. konserwanty, innowacyjne zakwaszacze, produkty wspierające prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego zwierząt monogastryczych .