Produkty na bazie kwasów organicznych odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku po zakazie stosowania formaldehydu?

22 February 2018

Produkty na bazie kwasów organicznych mogą stać się odpowiedzią na zapotrzebowanie producentów pasz i hodowców po zakazie stosowania formaldehydu.

Unia Europejska nie wyraziła zgody na autoryzację formaldehydu jako dodatku do higienizacji pasz w UE z uwagi na bezpieczeństwo jego stosowania. Doprowadzi to do całkowitego zakazu jego wykorzystania w najbliższej przyszłości. Konieczne są alternatywne strategie zwalczania salmonelli w paszach. W tym artykule wyjaśniono rolę produktów na bazie kwasów organicznych i wagę ich używania w każdej partii paszy.

Formaldehyd, wiodący związek stosowany do zwiększenia higieny paszy i materiałów paszowych, został niedawno pozbawiony zezwolenia w UE ze względów bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i zwierząt. Podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCOPAFF), które odbyło się w grudniu ubiegłego roku, 26 krajów głosowało przeciwko zezwoleniu na wykorzystanie tego związku jako dodatku paszowego w Europie. Oznacza to, że stosowanie formaldehydu jako środka polepszającego stan higieny zostanie wkrótce całkowicie zabronione.

Podstawą zakazu jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa zwierząt i ludzi, w tym potencjalny efekt rakotwórczy tego typu produktów. W wypadku zwierząt istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do rozrodu u określonych gatunków, podczas gdy u ludzi kontakt z formaldehydem oddziałuje negatywnie na skórę, oczy i układ oddechowy. Jednak formaldehyd był szeroko stosowany w przemyśle jako środek higienizujący pasze, co oznacza, że producenci pasz potrzebują obecnie alternatywnych rozwiązań, aby osiągnąć ten sam cel.

 

Kwasy organiczne są skuteczną alternatywą, mają też dodatkowe korzyści dla zdrowia zwierząt.

Na szczęście kwasy organiczne mają również udokumentowaną skuteczność w zakresie poprawy mikrobiologicznej jakości paszy i żywności. „Kwasy organiczne są wykorzystywane w materiałach paszowych i końcowych paszach, aby zapobiec wzrostowi pleśni po żniwach, a następnie produkcji mykotoksyn i ograniczyć transport patogenów przenoszonych przez paszę” powiedział Bart D'heer, kierownik programu kontroli salmonelli w Trouw Nutrition. „Ponadto kwasy organiczne mają pozytywne działanie fizjologiczne na cały przewód pokarmowy. W ten sposób mogą zapobiec przenoszeniu patogenów pokarmowych z paszy na żywność i optymalizować wydajność zwierząt, szczególnie w środowisku wolnym od antybiotyków”, dodał.

Jeśli szukamy alternatywy dla formaldehydu, produkty na bazie kwasu mrówkowego okażą się najlepszą opcją, zapewnił ekspert ds. kontroli salmonelli. Działają one bowiem głównie przeciwko drożdżom i bakteriom gram-ujemnym, obniżając pH i blokując enzymatyczne procesy metabolizmu bakterii. Bardzo ważne jest, że w zeszłym roku kwas mrówkowy został zatwierdzony przez UE jako środek higieny pasz. D'heer podkreśla również, że połączenie produktów, usług i wiedzy ma kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności stosowania produktów.

 

O alternatywach na rynku

Takie produkty jak Fysal Feed firmy Trouw Nutrition są dostępne na rynku, aby wspierać producentów pasz w zarządzaniu higieną pasz.

– Kluczem do sukcesu każdego programu zwalczania salmonelli jest zintegrowane podejście. Połączenie produktu premium z usługami analitycznymi, technicznymi i zarządczymi, w tym z wyposażeniem dozującym, ma wpływ na wyniki. Takie podejście okazało się skuteczną alternatywą w optymalizacji higieny pasz – podsumował D'heer.

 

Nowość!

Fysal Feed Liquid jest produktem dedykowanym do zabezpieczania materiałów paszowych o wysokim poziomie białka (np. śruta sojowa, rzepakowa) i wapnia (np. pasze dla niosek).